Zakodowany savoir vivre - genially

02 sierpnia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Genially

Proszę, przepraszam, dziękuję - to trzy znane i bardzo ważne słowa, dlatego warto o nich przypominać dzieciom. Savoir to z francuskiego wiedzieć, vivre znaczy żyć. Savoir-vivre to znajomość reguł grzecznościowych, obyczajów i form towarzyskich. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza dzieci dowiedzą się czego dotyczą zasady savoir-vivre, porozmawiają o tym jak należy zachowywać się w poszczególnych sytuacjach.

Pogląd zadania w programie