uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Zakodowane sporty nie tylko zimowe - mata do kodowania

15 lipca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   mata do kodowania

Jazda na nartach, na łyżwach, pływanie, gra w piłkę... które sporty najbardziej lubią dzieci i dlaczego warto je uprawiać? Te pytania pojawią się na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza. Piktogramy przedstawiające różnego rodzaju sportów posłużą do stworzenia niezwykłego skryptu.

Pogląd zadania w programie