uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Wyzwanie Uczymy Dzieci Programować - tydzień z technologią

20 sierpnia 2019

225 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozobot

Wykorzystywanie na zajęciach dydaktycznych nowoczesnych technologii może w znaczny sposób podnieść atrakcyjność i efektywność zajęć, a przy tym wcale nie wymaga wielu przygotowań po stronie nauczyciela. Do przeprowadzenia aktywności według przygotowanych scenariuszy, wystarczy smartfon lub tablet (minimalnie jeden na całą grupę, optymalnie jeden na zespół 5-6 osobowy).

Pogląd zadania w programie