uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Wiosna podróżuje - ozobot

20 sierpnia 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Wolno, szybciej, najszybciej... jakim środkiem transportu porusza się Pani Wiosna, co widzi podczas swojej podróży, jakie przeżywa przygody?... to zależy od uczniów i ich wyobraźni. Dzieci na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza stworzą opowieść, a następnie spróbują zamienić ją w zakodowaną trasę dla ozobota.

Pogląd zadania w programie