Kompetencje kluczowe - Wielojęzyczność

02 sierpnia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Ozobot, Mata do kodowania

KSZTAŁTUJEMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje te określają umiejętność porozumiewania się w obcych językach, w sposób prawidłowy i skuteczny. Zakres umiejętności, pokrywa się z umiejętnością rozumienia i tworzenia informacji: opiera się na zdolności rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie). Kompetencje językowe uwzględniają również wymiar histo- ryczny oraz kompetencje międzykulturowe.

Pogląd zadania w programie