uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Wędrówka po Polsce

14 sierpnia 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   kredki, flamastry, bibuła, klej, nożyczki, białe karteczki

Kodowanie możemy łączyć z różną tematyką zajęć, łatwo wplatać inne realizowane aktualnie treści. W zaproponowa- nym scenariuszu zajęć połączymy kodowanie z poszerzaniem wiadomości o Polsce. Uczniowie, tworząc kod, będą wykorzystywali komendy: krok w przód, krok w tył, obróć się w prawo, obróć się w lewo. Zanim wykonają zadanie na mapie, przećwiczą reakcje na komendy w zabawach ruchowych.

Pogląd zadania w programie