uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

W świecie zwierząt - ozobot

15 lipca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Zwierzęta to jeden z ulubionych tematów dzieci. Chętnie o nich opowiadają, równie chętnie poszerzają wiadomości na ich temat. Na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza uczniowie nie tylko porozmawiają na temat zwierząt, ale poszerzą również swoje umiejętności w zakresie kodowania. Pracując nad stworzeniem makiety, będą mogli też wykazać się zmysłem artystycznym i kreatywnością.

Pogląd zadania w programie