uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

W świecie książek, w świecie marzeń - ozobot

15 lipca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Czytanie książek to podróż do świata marzeń i wyobraźni, warto propagować czytelnictwo już od najmłodszych lat. Na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza dzieci będą miały okazję porozmawiać o swoich ukochanych książkach, bajkach.

Pogląd zadania w programie