uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

W marcu jak w garncu - mata do kodowania

15 lipca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   mata do kodowania

„W marcu jak w garncu”... co właściwie rozumiemy przez to przysłowie, czym jest tytułowy garnek i co się w nim znajduje? O tym porozmawiają dzieci na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza.

Pogląd zadania w programie