uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

W internecie może być bezpiecznie - ozobot

20 sierpnia 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Dzień bezpiecznego internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Jego głównym celem jest propagowanie odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci, dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo, unikanie potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z internetu.

Pogląd zadania w programie