uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

To lubię - koduj z mamą, koduj z tatą

15 lipca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   inne

Wędrująca pomiędzy ulubionymi aktywnościami kropka, to modyfikacja popularnej i lubianej przez dzieci zabawy „mucha wyszła”. Dodane do niej pola funkcyjne w postaci grafik podnoszą atrakcyjność zabawy i pozwalają poznać upodobania uczestników gry.

Pogląd zadania w programie