Święto Niepodległości - ozobot

22 stycznia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały... warto, żeby te słowa znało każde dziecko. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza zajęć, uczniowie porozmawiają o symbolach narodowych Polski, o regionach Polski, odczuciach związanych z tym, że są Polakami. W ten trudny, ale bardzo ważny temat wplecione zostaną również elementy kodowania i robotyki.

Pogląd zadania w programie