uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Środki transportu - mata do kodowania

20 sierpnia 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   mata do kodowania

Po lądzie, po wodzie lub w powietrzu... do przodu, lub do tyłu... jakie mamy środki transportu, jak się poruszają i jak stworzyć kod, który przeniesie je z jednego punktu do drugiego?... o tym przekonają się dzieci na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza. Dodatkowo będą miały okazję przekonać się, że wyznaczenie drogi, trasy, a utworzenie kodu, to dwie osobne czynności

Pogląd zadania w programie