uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Skaczące żabki - ozobot

20 sierpnia 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Co to takiego jest grzybień biały, jak wygląda tego będą mogli dowiedzieć się uczniowie na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza. Tworząc trasę dla robotów ozobot, wykorzystają kody z grupy kodów „szukaj linii”, co pozwoli przeprowadzić żabkę na wybrany nenufar.

Pogląd zadania w programie