Poznajemy Polskę - genibot

02 sierpnia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Genibot

Polska jest różnorodna i piękna. Każde miasto jest inne, każde warte odwiedzenia. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza uczniowie przyjrzą się kilku polskim miastom. Poszukają informacji o zabytkach, które się w nich znajdują, charakterystycznych miejscach. Zaprogramują też robota GeniBot w taki sposób, żeby przemieścił się z miejsca na miejsce z zachowaniem wskazanych w zadaniu warunków.

Pogląd zadania w programie