Poznajemy Polskę - genially

02 sierpnia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Sprzęt komputerowy

Polska jest różnorodna i piękna. Każde miasto jest inne, każde warte odwiedzenia. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza uczniowie przyjrzą się kilku polskim miastom. Poszukają informacji o zabytkach, które się w nich znajdują, charakterystycznych miejscach. Odpowiedzą na kilka pytań odkrywając przy tym schowany pod kwadratami obrazek.

Pogląd zadania w programie