uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Pory roku

25 czerwca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   inne

A wiosna przyszła pieszo... 😃Pomogła jej oczywiście Anna Świć. Specjalnie dla Was #ZadanieWprogramie - scenariusz dla najmłodszych - "Pory roku". Jutro kolejne... Dla starszych.

Zobaczcie też scenariusz z Ozobotem z pakietu Edukacja Wczesnoszkolna. https://edu-sense.com/pl/user/pages/02.lessons/22.pory-roku/.downloads/edukacja-wczesnoszkolna-cz-2-pory-roku.pdf

Pogląd zadania w programie