uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Portrety naszych dziadków

25 czerwca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Babcia i Dziadek, to bardzo ważne osoby w życiu dziecka. Warto wzmacniać relacje między dzieckiem a dziadkami, uczyć szacunku do babci i dziadka, wdzięczności. Na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza, dzieci stworzą portrety swoich dziadków...ale szczególne portrety, ponieważ będą one stanowiły fragment trasy dla robotów Ozobot.

Pogląd zadania w programie