uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Polska... nie tylko na ludowo

14 sierpnia 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Polska to piękny kraj, warto żeby poznawały go dzieci już od najmłodszych lat. Miasta, rzeki, tradycje ludowe...przy- gotowana mapa - trasa dla robotów, daje nauczycielom dużą dowolność w kwestii treści i organizacji zajęć. To od potrzeb konkretnej grupy uczniów będzie zależało, czy skupią się na bliższym poznaniu określonych miast, rzek, czy może poszerzą wiedzę na temat folkloru w różnych częściach kraju.

Pogląd zadania w programie