uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Ozobot na łące

14 sierpnia 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Majowa łąka to mieszanka pięknych kolorów i zapachów. Różne gatunki roślin, kwiaty, motyle, pasikoniki to wszystko sprawia, że warto się jej dokładniej przyjrzeć. Wzbogacając zajęcia o elementy kodowania z wykorzystaniem robotów, nie tylko je uatrakcyjnimy, czy podniesiemy ich efektywność, ale również w łatwy sposób wprowadzimy pojęcie pętli zawsze.

Pogląd zadania w programie