uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Oto ja - ozoblockly.pl

15 listopada 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Początek września to czas powrotu do szkoły, do koleżanek i kolegów, czas wspominania wakacyjnych przygód i wdrażania się w szkolny rytm. Zajęcia przeprowadzone według tego scenariusza rozpoczną się od wakacyjnym wspomnień a następnie skupią na lepszym wzajemnym poznaniu się uczniów.

Pogląd zadania w programie