uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Oto ja - mata do kodowania

25 czerwca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   mata do kodowania

Co lubię robić najbardziej? Jaka jest moja ulubiona potrawa? Jaki jest mój ulubiony kolor, bajka, książka? Wrzesień to czas, kiedy w przedszkolu i w szkole dzieci poznają nowych kolegów i koleżanki, starają się dowiedzieć o sobie wzajem- nie jak najwięcej, zaczynają budować wzajemne relacje.

Pogląd zadania w programie