uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Moja ulubiona książka

14 sierpnia 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Czytanie książek to przeniesienie do magicznego świata wyobraźni. Warto już od najmłodszych lat zadbać o zaint- eresowanie dzieci czytelnictwem. Wybór książek jest tak duży, że każde dziecko znajdzie lekturę, która go zainteresu- je, zaciekawi. Na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza uczniowie stworzą trasę inspirowaną ich ulubioną książką. Trasa może przyjąć formę przestrzenną, być makietą lub płaską...wszystko zależy od koncepcji, którą przyjmą dzieci.

Pogląd zadania w programie