uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Międzynarodowy dzień kropki - ozobot

15 listopada 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, rozwijania talentów, wytrwałości w pokonywaniu trudności i wiary we własne możliwości. Warto tego dnia przypomnieć historię Vashti, małej bohaterki książki ,,Kropka”. Dziewczynka nie wierzyła w to, że potrafi coś namalować...ale ktoś uwierzył w nią, a w efekcie odkrył jej niezwykły talent.

Pogląd zadania w programie