uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Międzynarodowy dzień kropki - mata do kodowania

15 listopada 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   mata do kodowania

Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, rozwijania talentów, wytrwałości w pokonywa- niu trudności i wiary we własne możliwości. Warto tego dnia przypomnieć historię Vashti, małej bohaterki książki "Kropka".

Pogląd zadania w programie