uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Mali artyści - ozobot

15 lipca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Muzyka, plastyka i kodowanie pozornie do siebie nie pasują, ale ogromna uniwersalność robotów edukacyjnych Ozobot sprawia, że można je wykorzystać na zajęciach z zakresu różnych edukacji, łączyć z innymi aktywnościami i efektywnie wspierać proces dydaktyczny. Na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza uczniowie porozmawiają o swoich ulubionych aktywnościach artystycznych, dodatkowo zakodują lub zaprogramują robota Ozobot, uwzględniając wskazane przez nauczyciela warunki.

Pogląd zadania w programie