uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Mali artyści - mata do kodowania

15 lipca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   mata do kodowania

Muzyka i plastyka to dziedziny, które nie kojarzą nam się z kodowaniem...co nie znaczy, że nie jest możliwe połączenie tak niepasujących z pozoru do siebie aktywności. Na zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych według tego scenariusza uczniowie stworzą obrazek na podstawie kilku podanych kwadratów, a następnie stworzą do niego kod - instrukcję, która pozwoli kolegom i koleżankom go rozszyfrować.

Pogląd zadania w programie