Kuchcikowo - ozobot

23 czerwca 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Ozobot

Co to jest algorytm? Czy znajdziemy algorytmy w codziennych sytuacjach? Czy przepis na daną potrawę też jest swojego rodzaju algorytmem? Odpowiedzi na wymienione pytania poszukają dzieci podczas zajęć przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza. Dodatkowo zakodują robota ozobot w taki sposób, żeby poruszał się po trasie zgodnie z podanymi w zadaniu warunkami.

Pogląd zadania w programie