Kompetencje kluczowe - Liczę, badam, konstruuję i tworzę

02 sierpnia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Ozobot, Mata do kodowania

Kompetencje matematyczne to zdolność do rozwijania i wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania codziennych problemów. Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych technologii i inżynierii dotyczą zdolności i chęci wyjaśniania świata przyrody z wykorzystaniem istniejącego zasobu wiedzy i stosowanych metod, w tym obserwacji i eksperymentów w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.

Pogląd zadania w programie