uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Jesienny kosz - scratch

25 czerwca 2019

30 - 60 min   |   edukacja wczesnoszkolna   |   scratch

Scratch Junior to aplikacja, w której proste animacje czy gry mogą stworzyć już dzieci w wieku przedszkolnym. Wybierając, modyfikując, tworząc duszka, tło a następnie układając z komend skrypt dzieci nie tylko uczą się logiczne- go, algorytmicznego myślenia, ale mają szansę wykazać się też kreatywnością.

Pogląd zadania w programie