Dbamy o przyrodę, dbamy o siebie - genially

02 sierpnia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Genially

Dbając o środowisko dbamy również o siebie. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Odpowiedź na to pytanie postarają się znaleźć dzieci podczas zajęć przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza. Na początku uczniowie złożą w całość obrazek, który będzie punktem wyjścia do dalszych rozmów i aktywności. W kolejnym kroku wskażą współrzędne wybranych pól na macie. Zajęcia zakończy stworzenie kodu prowadzącego przez proekologiczne zachowania.

Pogląd zadania w programie