uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Dary jesieni - mata do kodowania

25 czerwca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   mata do kodowania

Dary jesieni to scenariusz zajęć łączący poszerzanie wiadomości o owocach i warzywach z kodowaniem. Uczniowie najpierw podzielą obrazki na zbiory a następnie stworzą skrypty uwzględniające określone warunki.

Pogląd zadania w programie