Czekamy na zimę - edukacja zdalna

02 sierpnia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Mata do kodowania

Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza uczniowie wykonają szereg aktywności tematycznie nawiązujących do zimy... będzie interaktywne dyktando graficzne, będzie poszukiwanie rytmiczności wzoru i będą ćwiczenia pamięci.

Pogląd zadania w programie