Coraz bliżej święta - genibot

02 sierpnia 2021

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   Genibot

Na zajęciach przeprowadzonych według zapropono- wanego scenariusza dzieci zaprogramują roboty GeniBot w taki sposób, żeby dojechały od startu do napisu „Wesołych Świąt”. Trasę zaplanują w taki sposób, żeby przebiegała obok wybranej grafiki, tematycznie nawiązującej do zbliżających się świąt.

Pogląd zadania w programie