uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Bukiet kwiatów dla mamy

25 czerwca 2019

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

W trakcie roku są dni, w które obchodzimy mniejsze lub większe święta i uroczystości, wśród nich jeden wyjąt- kowy dzień, szczególnie ważny dla dzieci i ich mam, to dzień matki. Święto chyba znane każdemu. Pod koniec maja jest już ciepło i zielono, więc scenariusz zajęć łączy tematycznie dzień mamy i wiosenną łąkę pełną kwia- tów... ale to nie będą zwyczajne kwiaty, tylko wyjątkowe, z wędrującymi po nich Ozobotami.

Pogląd zadania w programie