uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

100-lecie Odzyskania Niepodległości - ozobot

15 listopada 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Co to znaczy być Polką i Polakiem? Co to znaczy być patriotą w czasach pokoju, szczególnie jeśli jest się małym dzieckiem? Nie są to łatwe pytania jeśli pracujemy z najmłodszymi, z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, ale warto je zadawać.

Pogląd zadania w programie