UCZESTNICY

l Program edukacyjny „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Do programu dołączyło już ponad 10.000 placówek edukacyjnych.