O PROGRAMIE

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Realizując program „Uczymy Dzieci Programować” pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, metodycznie i merytorycznie, wplatając aktywności około programistyczne do codziennych zajęć dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Autorem programu jest Anna Świć, organizatorem Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej. Program koordynują: Anna Świć i Rafał Mitkowski. Wsparcia podczas realizacji programu udziela marka EduSense.

Adresaci programu:

Nauczyciele i ich podopieczni w przedszkolach, szkołach i innych placówkach o charakterze edukacyjnym oraz rodzice.

Cele:

Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Dla nauczyciela:

 • różne ścieżki realizacji programu
 • realizacja treści wynikających z podstawy programowej
 • włączanie treści programistycznych w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji
 • płynne przejście od programowania offline do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym robotów edukacyjnych
 • stopniowanie trudności zajęć
 • nauka przez zabawę
 • różne formy realizacji zajęć: grupowa, zespołowa, indywidualna

Dla rodzica:

 • propozycje aktywności, które może wykonać rodzic wspólnie z dzieckiem
 • bezpłatny dostęp do specjalnie przygotowanych kart pracy i materiałów dodatkowych do druku
 • krok po kroku opisany sposób zorganizowania zabawy oraz korzyści z niej płynące w odniesieniu do nauki podstaw programowania
 • bezpłatne webinary (spotkania online), podczas których przybliżymy tematykę nauki programowania, a także twórczego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii i zasobów sieci
 • dedykowana grupa na Facebook
 • konkursy z nagrodami

Po co uczymy dzieci programować?

 • uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji
 • kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia
 • pracy zespołowej, szukania kompromisów
 • rozwijanie kreatywności
 • oswajanie z nowoczesnymi technologiami

Jak uczymy dzieci programować?

 • świadomie
 • metodycznie i merytorycznie
 • z pasją, przez zabawę i doświadczanie

Koduj z mamą, koduj z tatą to:

Czy podstaw programowania dziecko może uczyć się wyłącznie w szkole lub na zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych? Nie, chociaż na pewno warto z nich korzystać. Wiele aktywności można wykonać w domu, wspólnie z rodzicami, czy starszym rodzeństwem.Nauka kodowania i podstaw programowania może być świetnym sposobem na wspólne, wartościowe spędzanie czasu z dzieckiem. Nie musisz być programistą, nie potrzebujesz drogiego, specjalistycznego sprzętu... Wystarczą dobre chęci i odrobina czasu. Dołącz do programu EduSense „Koduj z mamą, koduj z tatą” i wspólnie z nami, poprzez atrakcyjne gry i zabawy wprowadzaj swoje dziecko w świat programowania i robotyki. Pomóż mu w bezpieczny sposób wejść w cyfrowy świat. Nauka podstaw programowania pozwala dzieciom stać się czynnym, twórczym odbiorcą otaczającego go świata. Aktywności okołoprogramistyczne to również kreatywny a zarazem odpowiedzialny sposób korzystania z nowoczesnych technologii czy mobilnego sprzętu komputerowego.

Patronat
honorowy